Specjalny środek czyszczący IBS WAS 20.300

0,00  / Liter

Alkaliczny, wodny koncentrat czyszczący o wysokiej wydajności. Nie wymaga etykietowania! Do usuwania silnych zabrudzeń (np. koks, sadza, grafit, pigmenty). Do stosowania we wszystkich konwencjonalnych systemach czyszczenia ultradźwiękowego i zalewowego. Najlepsze wyniki czyszczenia również w procesach wycierania.