IBS-Specjalny płyn czyszczący 100 Plus, 200 L

Opis

Do stosowania z zachowaniem optymalnej opłacalności i bezpieczeństwa, także do odtłuszczania na ciepło silnie zanieczyszczonych elementów.

Brak klasy zagrożenia zgodnie z VbF (Rozporządzenie w sprawie cieczy łatwopalnych).
Niskie obciążenie powietrza w miejscu pracy również przy zastosowaniu w myciu na ciepło.

Zalety stosowania

• efekt czyszczenia — doskonały do zanieczyszczeń z oleju i smaru
• parowanie — powolne, nawet podczas zastosowania na ciepło; sprzyja intensywnej penetracji warstw brudu
• bardzo niskie straty parowania nawet w 80 ° C
• zapach — wyjątkowo delikstny nawet po podgrzaniu
• korozja metali — brak, nie powoduje korozyjnych wiązań siarkowych
• specjalne właściwości — dzięki zastosowaniu tymczasowych właściwości antykorozyjnych (możliwe kilkumiesięczne pośrednie przechowywanie oczyszczonych przedmiotów)
• zawartość aromatyczna <0,1% wagowo
• wysokie bezpieczeństwo eksploatacji — przy temperaturze pracy 80 ° C dolna granica wybuchowości jest znacznie obniżona o ok. 0,03% obj.
• nie przewodzi prądu elektrycznego — napięcie przebicia> 70 kV / cm, suche do 200 kV / cm
• wartość pH — neutralny ekstrakt wodny

Otoczenie / utylizacji

Nasza „kompleksowa obsługa”
bezpieczne i zgodne z przepisami usuwanie odpadów
przy dostawie nowego środka czyszczącego, IBS jednocześnie zabiera zużyty specjalny płyn myjący (w razie potrzeby również innych producentów)
Specjalne płyny myjące i produkty do konserwacji:
nie niszczą powierzchni, doskonałe właściwości czyszczące
bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska
zgodne z przepisami usuwanie odpadów → IBS = certyfikowany wyspecjalizowany zakład usuwania odpadów
bezpłatny zwrot zużytych środków czyszczących
„Wszystko z jednej ręki!”